Eerste Pandhof

Gelijktijdig met de uitbreiding van de kerk kwam er langs de Vrouwebroersstraat een nieuwe vleugel met refter en bibliotheek. De luxueuze afwerking met witsteen en de mooie traptoren illustreren het belang van deze verbouwing. Tegelijk kwam er een verbinding met de kerk. Kort daarop werd de grote vleugel langs de Plotersgracht uitgebreid tot tegen de reftervleugel. De godsdiensttroebelen van de 16de eeuw maakten tijdelijk een einde aan de bouwwoede. Na de afschaffing tijdens de Franse Revolutie verhuurde men dit gedeelte aan particulieren als ateliers en opslagplaatsen. Momenteel is de binnenplaats volledig opgeruimd en wordt dit prestigieuze kloostergedeelte verder gerestaureerd.