Patershol

De naam Patershol zou teruggaan op een donkere gang die onder de infirmerie van een klooster naar de Plotersgracht liep. Het was het 'klooster van de geschoeide karmelieten'.

 

De karmelieten waren oorspronkelijk kluizenaars uit het Nabije Oosten. De heilige Maagd Maria zou hen op de berg Karmel in Palestina bevolen hebben om een kloosterorde te stichten: vandaar de naam karmelieten of de volksnaam vrouwebroers.

Onder druk van de islam trokken de karmelieten in de 13de eeuw naar Europa, waar zij zich als bedelorde in de steden vestigden. In de 16de eeuw komt er een opsplitsing in geschoeide en ongeschoeide karmelieten. Die laatsten willen terug naar de strenge oorspronkelijke regels.