Harold Van de Perre - Verlangen naar schoonheid

08.02.201331.03.2013

Open       10 tot 17 uur 
                (toegang tot 16u30)
Gesloten  maandag
                

Toegang

Gratis

Inlichtingen

Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster
Vrouwebroersstraat 6 – 9000 Gent
tel. +32 (0)9 269 29 10
www.caermersklooster.be
caermersklooster@oost-vlaanderen.be

Geleide bezoeken reserveren

vzw Gandante
www.gandante.be
+32 (0)9 375 31 61

De Gentse Gidsen
www.gentsegidsen.be
+32 (0)9 233 07 72

Vizit 
www.vizit.be
+32 (0)9 233 76 89

Harold Van de Perre

tekeningen . aquarellen . pastels . olieverven . glasramen . stadsprojecten . scenarist . auteur

Overzichtstentoonstelling
Het oeuvre van Harold Van de Perre kenmerkt zich door een grote verscheidenheid: krachtige tekeningen op grote formaten, diffuse tedere aquarellen, kleurrijke pastels die olieverven aankondigen, monumentale glasraamcreaties waarin hij op zoek gaat naar een rijke, persoonlijke glasraamtaal en daarnaast de leraar, de pedagoog en de auteur van kunstboeken en internationaal bekroonde kunstfilms over het universele driespan: Van Eyck/ Bruegel/ Rubens. Deze verscheidenheid toonde een merkwaardige veelzijdigheid als de voor- en de keerzijde van een rijke artistieke persoonlijkheid. In dit alles zoekt Van de Perre nooit naar 'het nieuwe om het nieuwe' maar wil hij alleen maar zijn wie hij is, een kunstenaar die zoals Gaston Durnez betoogt: 'werkt voor het heden, denkend aan de toekomst, in harmonie met het verleden'.

TEKENINGEN
In de figuur en het landschap zoekt Van de Perre geenszins sentimentaliteit en anekdotiek, maar de monumentaliteit en het licht. Zijn inspiratiebronnen bevinden zich in zijn nabije leefomgeving 'omdat het leven zich elke dag vernieuwt in levende almaar wisselende schoonheid die ons op overweldigende wijze omringt'.

AQUARELLEN

'Aquarelleren is schaatsen op water'. In dat vliesdunne  onvoorspelbare medium weet de aquarelschilder  berekening en toeval intuïtief te verbinden. Het resultaat is dan ook een embryonaal gebeuren, een geboorte-nog-bezig, een samenvatting vooraf van een schilderij of een symfonie.

PASTEL en OLIEVERF
Pastel is voor Van de Perre laveren tussen aquarel en olieverf. In deze rijkste van alle materies kan men tekening, aquarel en pastel samenvatten: transparant en dekkend, zwevend en tactiel, plamurende en metselend; of 'als een tekenaar uit de losse pols toetsend in het donkerste diep naast het heftigste licht.'

GLASRAMEN
'Glasraam is als orgelklank: monumentaal en groots als een kerkgebouw'. In ieder glasraam - figuratief of abstract – streeft Van de Perre naar een eigen glasraamtaal waarin hij het glorieuze van het middeleeuwse glasraam probeer te vertalen in zijn moderne vormgeving, 'als de dienaar van het spel van het  LICHT dat het glasraam doorstraalt'.

KUNSTBOEKEN
'Rubens, profeet van moderne kunst';
'Het Lam Gods, het mysterie schoonheid';
'Bruegel, ziener voor alle tijden';
Van de Perre sleurt ons mee in zijn emotionele deliriums die aan het werk en aan de iconografische aspecten een dimensie geven waartoe weinig kunsthistorici in staat zijn.
'Zijn Lam Gods boek is een wedersamenstelling van een groot imaginair museum', citeert.J.L.Canard Enchaïné in Parijs (1996).

KUNSTFILMS
De films van Harold van de Perre zijn internationaal bekroond.
'Het Lam Gods, het mysterie Schoonheid' kreeg de Grote Urtiprijs te Monte Carlo (1990);
'Bruegel, ziener voor alle tijden' ontving de Grote Abeprize te Tokio (1991);
'Rubens, synthes van het klassieke, profeet van het moderne' werd onderscheiden met de Unescoprijs educatieve kunstfilm. Parijs (1992).
Deze kunstfilms zijn geen kunsthistorische verhalen.Het zijn ontdekkingsreizen waarbij de toeschouwer zich rekenschap geeft van de diepere krachten eigen aan de Kunst met een grote K. Anthony M.Roland in London verwoordt het in 1992 als volgt:
'Harold Van de Perre is zo één met zijn onderwerp dat hijzelf geheel verdwijnt. Enkel Van Eyck, Bruegel en Rubens zijn aanwezig zoals ze nog nooit eerder zichtbaar waren'.