Het Lam Gods ont(k)leed!

02.10.201226.11.2017
Open van 10 tot 17 uur
(toegang tot 16.30 u)
Gesloten maandag
24, 25, 31/12 & 1/1

 

Toegang

Gratis
- voor kinderen tot en met 12 jaar
- op vertoon van de City Card

2 euro
alle anderen (al of niet in groep)

Gelieve groepsbezoeken te reserveren via caermersklooster@oost-vlaanderen.be

combiticket 12 euro (toegang tot de 3 locaties Sint-Baafs kathedraal, MSK, Caermersklooster)

Inlichtingen

Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster
Vrouwebroersstraat 6 – 9000 Gent
tel. +32 (0)9 269 29 10  
caermersklooster@oost-vlaanderen.be
www.caermersklooster.be
www.kikirpa.be
www.sintbaafskathedraal.be
www.mskgent.be/nl/onderzoek/restauratie-lam-gods/restauratie-lam-gods

Geleide bezoeken reserveren

vzw Gandante
www.gandante.be
+32 (0)9 375 31 61

De Gentse Gidsen
www.gentsegidsen.be
+32 (0)9 233 07 72

Ghent-Authentic
www.ghent-authentic.com/nl
+32 (0)9 269 52 18

Het Lam Gods ont(k)leed! Geschiedenis en onderzoek

Deze expositie benadert, tijdens de duur van de restauratie, het Lam Gods vanuit een bijzondere invalshoek. Uitzonderlijke filmfragmenten, röntgenfoto's, tekeningen, kunstwerken, instrumenten en maquettes onthullen het Aardse (de houten drager, de opbouw van verflagen, …) alsook het Hemelse van de polyptiek. Ook de Geschiedenis en Verschillende onderzoeken rond dit topwerk worden op nooit geziene wijze belicht. Een blikvanger is de reconstructie van het altaarstuk op ware grootte met afdrukken van de onderliggende en voorbereidende tekeningen.
dr. Annick Born, prof. Dr. Maximiliaan Martens, A.G.A. Van Grevenstein

expo lam gods

Daarbij hoort een catalogus - kostprijs 10 euro - verkrijgbaar op de 3 locaties (het Provinciaal Cultuurcentrum caermersklooster, Het Museum voor Schone Kunsten en de Sint-Baafskathedraal)

Wisselende tentoonstellingen

Met regelmaat wisselen de tijdelijke Lam Gods-tentoonstellingen die telkens een bijzonder aspect van het veelluik benaderen.

Waarheen met het Lam Gods?

We begonnen met 4 projecten van mastersstudenten ingenieur-architect. Zij bogen zich over het vraagstuk waar en hoe het Lam Gods na de huidige restauratie een nieuwe plaats kan krijgen in of nabij de Gentse Sint-Baafskathedraal. Belangrijke uitgangspunten hierbij waren een goed zichtbare opstelling, de publiekstoegankelijkheid, de klimaatregeling, en de erfgoedmatige conservering. We toonden plannen, visualisaties en werkmaquettes. In een inleidende film verduidelijken de studenten hun standpunten.

Wat vertelt het Lam Gods?

Een theoloog, enkele geestelijken en twee kunsthistorici vertellen ons aan de hand van teksten en beelden over de betekenis van het Lam Gods. Uit deze invalshoeken blijkt een andere interpretatie, wat deze tentoonstelling juist boeiend maakt. De visuele tentoonstellingsopbouw maakt deze moeilijke materie toegankelijk en begrijpelijk voor een breed publiek.

Van boomstam tot altaarstuk

Wist je dat het eikenhout van de Lam Gods-panelen uit de omgeving van de Baltische zee komt? Dat sporen op de panelen en lijsten ons meer kunnen vertellen over de opstelling van het veelluik? En dat het aantal jaarringen in de planken ons kan helpen bij de vraag: "Wie van de Gebroeders Van Eyck heeft wat geschilderd?"

Mystieke Muziek

De twee muzikale panelen van het Lam Gods zitten in het collectieve geheugen van elke muzikant en muziekliefhebber. Ze treffen door hun verbluffend realisme en intrigeren door de verborgen symboliek. In deze expo toont instrumentenbouwer Andrzej Perz het orgel minutieus en het vocaal ensemble Psallentes van Hendrik Vanden Abeele brengt het muzikale universum van het Lam Gods opnieuw tot klinken.

Een wonderbaarlijke tuin

Het middenpaneel toont een weelderig decor van planten en bloemen. Hun verscheidenheid en natuurgetrouwheid zijn treffend. Er is geen eenheid in tijd en plaats: voorjaarsbloeiers groeien naast hoogzomerplanten en flora uit het zuiden naast planten uit het noorden. Heeft deze flora een symbolische betekenis en waarvoor werd ze gebruikt? Vanwaar komt de botanische kennis? Dit en veel meer wordt duidelijk in de expo.

restauratie/REVELATIE

In 2012 begon het KIK aan de behandeling van het veelluik. Niemand vermoedde dat dit zou uitmonden in een ware REVELATIE: de echte Van Eyck was verborgen achter overschilderingen! De expo toont beelden van voor, tijdens en na restauratie. Sluitstuk is een projectie die 4 jaar restauratie laat voorbij glijden in enkele minuten…