the Call of the Rockies - Pieter Jan De Smet en de Indiaanse tragedie

05.02.201601.05.2016

Inlichtingen

Open
van 10 tot 17 uur
(toegang tot 16u30)
Gesloten maandag

Toegang: Gratis

Locatie:

Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster
Vrouwebroersstraat 6 – 9000 Gent
tel. +32 (0)9 269 29 10
caermersklooster@oost-vlaanderen.be 
www.caermersklooster.be 
 

Geleide bezoeken reserveren

vzw Gandante
www.gandante.be
+32 (0)9 375 31 61

De Gentse Gidsen 
www.gentsegidsen.be
+32 (0)9 233 07 72

Als missionaris bij de Indianen van het Columbia Plateau en de Plains is de jezuïet Pieter Jan De Smet (Dendermonde 1801—Saint Louis 1873) een bevoorrechte getuige van een belangrijke fase in de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika. Van dichtbij maakt hij mee hoe de jonge natie aan haar grootscheepse westwaartse expansie begint. Die gaat ten koste van de oorspronkelijke bevolking, die in een recordtempo haar traditionele woongebieden en levenswijze, waarin de nomadische bizonjacht centraal staat, verloren ziet gaan.

Schitterende negentiende-eeuwse indiaanse kledingstukken en wapenrusting illustreren de leef- en denkwereld van de Indianen, zoals door De Smet uitvoerig beschreven in zijn talloze brieven. Daarnaast worden De Smets reizen en indiaanse ontmoetingen geëvoceerd met kaarten, tekeningen, schilderijen, foto’s en documenten.

De tentoonstelling focust op de rol van De Smet, niet alleen als missionaris, maar ook als pleitbezorger van de Indianen, als advocaat van de vrede en bemiddelaar met de Amerikaanse regering. De rode draad is het levensverhaal van De Smet, zijn reizen en talrijke ontmoetingen met de verschillende volkeren in het gebied ten westen van de Rocky Mountains en de vallei van de Boven-Missouri. De expo stopt niet bij het overlijden van De Smet in 1873, maar trekt het Indiaanse verhaal en dat van de talrijke missionarissen, die in zijn voetsporen traden, door tot vandaag.

Deze tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met KADOC-KU Leuven en MAS|Museum aan de Stroom.

Voor meer informatie over Pieter Jan De Smet, zie www.pjdesmet.be.  Daar vind je onder meer een uitgebreide biografie, zijn publicaties en de verslagen van de reizen die de curatoren van de tentoonstelling maakten ter voorbereiding van het tentoonstellingsproject.