Toekomst cultuurcentrum Caermersklooster

Door een beslissing van de Vlaamse regering worden de provincies afgeslankt vanaf 1 januari 2018. Dit houdt in dat hun culturele en persoonsgebonden bevoegdheden, met alle daaraan verbonden middelen en personeel worden overgedragen. Het gaat over de bevoegdheden cultuur, sport, jeugd, welzijn en gelijke kansen. Als gevolg hiervan draagt het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen zijn cultuurcentrum Caermersklooster over aan de stad Gent. 

Deze overdracht gebeurt met pijn in het hart. Het provinciebestuur ging prat op zijn Caermersklooster, gelegen in de Gentse historische wijk Patershol. Zijn eigenzinnige identiteit binnen het culturele landschap plaatste het Caermersklooster niet alleen op de Vlaamse, maar ook op de nationale en zelfs de internationale kaart.

Vanaf 15 december loopt in de kloosterkerk de laatste door het provinciebestuur georganiseerde tentoonstelling, namelijk ‘Traject’ van André Heye.

Gezien de overdracht naar de stad Gent verzoeken we om voorlopig geen tentoonstellings- of stageaanvragen meer in te dienen.

Ten slotte nog dit: sinds de opening in september 1989 telt het Caermersklooster meer dan 900 000 bezoekers. Graag willen we iedereen danken die dit mogelijk maakte: het provinciebestuur, de medewerkers, de kunstenaars maar last but not least onze kritische maar tevreden bezoekers.