Provinciale Prijs Beeldende Kunst 2009

Provinciale Prijs Beeldende Kunst 2009
22.04.201013.06.2010

Info

Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster
Vrouwebroersstraat 6 (Patershol)
9000 Gent
Tel. +32 (0)9 269 29 10
caermersklooster@oost-vlaanderen.be

Situering Provinciale Prijs

De provincie Oost-Vlaanderen telt een groot aanbod van jonge, talentvolle beeldende kunstenaars en designers. Op het vlak van de beeldende kunst heerst in onze provincie een zeer gunstig klimaat en worden er tal van faciliteiten geboden. Het feit dat veel jonge kunstenaars uit heel Vlaanderen in Oost-Vlaanderen komen studeren en er daarna ook nog hun vaste verblijfplaats vinden, is daar het beste bewijs van.

De tweejaarlijkse Provinciale Prijs voor Beeldende Kunst is het instrument bij uitstek om al dat vers talent te ontdekken en hen een kans te bieden om verder door te stromen. Alle hedendaagse plastische uitdrukkingsvormen komen voor een bekroning in aanmerking. Naast de financiële aanmoediging - de laureaat en de genomineerden ontvangen samen 7 500 euro - worden de kunstenaars uitgenodigd voor een tentoonstelling van hun werk in het Caermersklooster, wat de aantrekkingskracht van de prijs zonder twijfel vergroot.

Al wie in Oost-Vlaanderen is geboren of er op de datum van inzending 5 jaar woonde of gestudeerd had, kon aan de Prijs deelnemen. 57 kunstenaars gingen op die uitnodiging in, wat erop wijst dat de Prijs in een behoefte voorziet en in de kunstensector hoog aangeschreven staat. Na een beoordeling van de ingezonden dossiers werden 11 deelnemers geselecteerd voor de tweede ronde. Tijdens die tweede ronde, die in het Caermersklooster plaatsvond, beoordeelde de jury drie werken uit de ingediende dossiers.

De vijf deskundige juryleden waren Edith Doove, Kathrin Ginsberg, Hans Martens, Daan Rau en Stef Van Bellingen.

Op unaniem voorstel van de jury kende de deputatie de Prijs voor Beeldende Kunst 2009 toe aan Hannes Van Severen. Naast de laureaat selecteerde de jury ook Stijn Cole en kende hem een nominatiepremie toe.

Tal van eerdere laureaten, zoals Elke Boon (1997), Ilse Joliet (1999), Mo Becha (2001), Anouk De Clercq (2003), Stief Desmet (2005) en Ante Timmermans (2007) zijn intussen uitgegroeid tot vaste waarden in het actuele kunstcircuit in binnen- en buitenland. Zonder twijfel is ook Hannes Van Severen gelanceerd voor een beloftevolle carrière, net zoals Stijn Cole trouwens.

De tentoonstelling

Exposeren in een grote, prachtige expositieruimte, waar de tentoonstellingen steevast veel publiek lokken, is voor jonge kunstenaars een gedroomde kans. Het Oost-Vlaamse publiek van zijn kant kan in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster kennismaken met de verfrissende creativiteit van een nieuwe generatie kunstenaars.

Bij vroegere edities van de Prijs werden in het Caermersklooster ook werken van enkele geselecteerden tentoongesteld. Nu tonen we - net als bij de laatste twee edities - enkel werk van de laureaat en de genomineerde, om de tentoonstelling een duidelijker profiel te geven. In de communicatie over de Prijs en de tentoonstelling heeft de laureaat natuurlijk een voetje voor op de genomineerde, maar in de expositie zelf vertrekken we van gelijkwaardigheid.

Binnen een welbepaald concept kregen de kunstenaars veel vrijheid om hun artistieke ding te doen, wat boeiende contrasten oplevert. Elk op hun manier hebben beide kunstenaars de ruimtelijkheid van de monumentale kloosterkerk zeer goed aangevoeld, en er op een heel eigen manier op ingespeeld.

De nieuwe generatie beeldende kunstenaars treedt uit de tentoonstelling naar voren als verfrissend onbevangen, heel ambitieus maar zonder enige pretentie, nu eens speels en vrolijk, dan weer diepzinnig, vaak visueel verbluffend, altijd zinnenprikkelend.

Laureaat Hannes Van Severen (°Gent, 1979)

Hannes Van Severen vervormt, zoals hij het zelf omschrijft, herkenbare beelden en objecten naar zijn eigen fantasie. Met die deconstructie probeert hij de veranderingen die hij aan het bestaande object aanbrengt zo harmonieus mogelijk te laten samengaan met dat bestaande object zelf, waardoor het veranderde object een nieuwe plastische betekenis krijgt. De compositie die hij met zijn installaties van veranderde objecten maakt, is voor hem van essentieel belang. De compositie zelf moet een sterke, globale indruk maken, terwijl het object zelf ook zijn individuele beeldende kracht dient te behouden. Zijn installaties met die autonome sculpturen zijn doordacht en gaan in confrontatie met elkaar, met de ruimte en met de toeschouwer een dialoog aan die het samenspel van lijn, vorm, functie en ruimte bevragen.

Genomineerde Stijn Cole (°Gent, 1978)

Stijn Cole maakt gebruik van diverse media zoals video, installatie, schilderijen, sculpturen en mixed media om een inhoudelijk verhaal te vertellen dat getuigt van een hoge graad van coherentie. In functie van zijn concept kiest hij het volgens hem daarvoor meest geschikte medium. Licht is een essentieel element in zijn werk, dat onderzoekt hoe een object zich voordoet en hoe de toeschouwer dit ervaart. Door het overboord gooien van overtollige elementen en door het steeds verder uit te puren, komt hij tot een vormen- en beeldtaal die heel strak en minimaal is. Ook voor hem is de confrontatie van de toeschouwer met zijn werk in een specifieke ruimte van groot belang en nodigt uit om licht, kleur en tijd opnieuw te ervaren.