Voorbije tentoonstellingen

The tribute - Martin Uvijn
21.02.201406.04.2014

Het werk van Martin Uvijn (°Gent 1960), of het nu schilderijen zijn, tekeningen of zeer recent gouaches, voelt bevreemdend aan en is veelal doordrongen van symboliek. Het lijkt wel de eenvoud zelf, maar bij nader toezien is dat louter illusoir.

Taxi Driver Martin Scorsese (c) Guy Peellaert
11.10.201326.01.2014

Naar aanleiding van zijn veertigste verjaardag bracht Filmfestival Gent en het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster in oktober 2013 hulde aan een van de allergrootste Amerikaanse regisseurs, met een spectaculaire overzichtstentoonstelling over het werk van Martin Scorsese (‘Taxi Driver’, ‘Raging Bull’, ‘Goodfellas’, ‘Shutter Island’, ‘The Departed’ en ‘Hugo’).

Goran Djurovic
12.07.201308.09.2013

De Servische schilder Goran Djurovic werd geboren in 1952 in Belgrado. Hij studeerde schilderkunst aan de academie van Dresden in het voormalige communistische Oost-Duitsland. Sinds 1980 woont hij in Berlijn. Djurovic geloofde niet in een opleiding bij een meester. Wel was hij sinds zijn jeugd gefascineerd door het oeuvre van Dostojevski. Wanneer hij diens romans leest, heeft hij dikwijls een déjà vu, net zoals wij het werk van Djurovic als 'bekend' ervaren. Continu was hij geprikkeld door de vraag 'waar alles vandaan komt'. Zo wou hij meer weten over de ideeën van een schilder en was hij geboeid door de technische middelen waarover die kan beschikken. Voor die zoektocht nam hij zijn tijd, ruim twintig jaar in zijn atelier in Berlijn.

28.06.201305.09.2014

Een theoloog, enkele geestelijken en twee kunsthistorici vertellen ons aan de hand van teksten en beelden over de betekenis van het Lam Gods. Uit deze invalshoeken blijkt een andere interpretatie, wat deze tentoonstelling juist boeiend maakt. De visuele tentoonstellingsopbouw maakt deze moeilijke materie toegankelijk en begrijpelijk voor een breed publiek.

26.04.201316.06.2013

Afgestudeerd in 1973 aan de Sint-Lucas Hogeschool Gent, in het atelier van Dan Van Severen, wordt André Van Schuylenbergh in de jaren tachtig opgemerkt als het ‘enfant terrible’ van de schilderkunst van dat moment.

08.02.201331.03.2013

Het oeuvre van Harold Van de Perre kenmerkt zich door een grote verscheidenheid: krachtige tekeningen op grote formaten, diffuse tedere aquarellen, kleurrijke pastels die olieverven aankondigen, monumentale glasraamcreaties waarin hij op zoek gaat naar een rijke, persoonlijke glasraamtaal en daarnaast de leraar, de pedagoog en de auteur van kunstboeken en internationaal bekroonde kunstfilms over het universele driespan: Van Eyck/ Bruegel/ Rubens.

Romy Schneider
12.10.201213.01.2013

Precies dertig jaar geleden overleed Romy Schneider, de in Wenen geboren actrice die na een Duitse en een korte internationale carrière de grootste actrice werd uit de Franse cinema van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.

02.10.201227.06.2013

Vier projecten van mastersstudenten ingenieur-architect. Zij bogen zich over het vraagstuk waar en hoe het Lam Gods na de huidige restauratie een nieuwe plaats kan krijgen in of nabij de Gentse Sint-Baafskathedraal. Belangrijke uitgangspunten hierbij waren een goed zichtbare opstelling, de publiekstoegankelijkheid, de klimaatregeling, en de erfgoedmatige conservering. We toonden plannen, visualisaties en werkmaquettes. In een inleidende film verduidelijken de studenten hun standpunten.

02.10.201226.11.2017

Deze expositie benadert, tijdens de duur van de restauratie, het Lam Gods vanuit een bijzondere invalshoek. Uitzonderlijke filmfragmenten, röntgenfoto's, tekeningen, kunstwerken, instrumenten en maquettes onthullen het Aardse (de houten drager, de opbouw van verflagen, …) alsook het Hemelse van de polyptiek. Ook de Geschiedenis en Verschillende onderzoeken rond dit topwerk worden op nooit geziene wijze belicht.

Prima Materia
13.07.201209.09.2012

Twee generaties keramiek, leraar en leerling, vader en dochter, Achiel en Marieke Pauwels. Hun inspiratie springt over de traditie van de pottenbakkerij heen en onderzoekt de complexe mogelijkheden van materie in het keramisch proces. Misschien zelfs in de betekenis van de alchemistische ‘prima materia’, voornamelijk verwijzend naar de sluimerende potentialiteit in wat ons omringt.

Pagina's