Wat vertelt het Lam Gods?

28.06.201305.09.2014
Open van 10 tot 17 uur
(toegang tot 16u30)
Gesloten maandag 

Toegang

Gratis 
- voor kinderen tot en met 12 jaar
- op vertoon van de City Card
2 euro 
(al of niet in groep)

combiticket 12 euro (toegang tot de 3 locaties Sint-Baafs kathedraal, MSK, Caermersklooster)

Folder

Inlichtingen

Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster
Vrouwebroersstraat 6 – 9000 Gent
tel. +32 (0)9 269 29 10
caermersklooster@oost-vlaanderen.be
www.kikirpa.be
www.sintbaafskathedraal.be
www.mskgent.be/nl/onderzoek/restauratie-lam-gods/restauratie-lam-gods

Geleide bezoeken reserveren

vzw Gandante
www.gandante.be
+32 (0)9 375 31 61

De Gentse Gidsen 
www.gentsegidsen.be
+32 (0)9 233 07 72

Ghent-Authentic
www.ghent-authentic.com
+32 (0) 498 10 99 61

Het altaarstuk “De Aanbidding van het Lam Gods”, geschilderd door de gebroeders Hubert en Jan Van Eyck en voltooid in 1432, vertelt met meesterlijk realisme een verhaal dat ook vandaag nog heel veel mensen aanspreekt. Toch blijft de precieze interpretatie van het werk voer voor discussie. In een eerste tentoonstelling over de vele historische, theologische en iconografische vragen waartoe dit werk aanleiding geeft, belichten we het algemene kader waarin deze discussie plaatsvindt. Aan de hand van interviews gaan we dieper in op de manier van argumenteren, de woordkeuze en de achtergrond van elke spreker.

Kunsthistorici vergelijken de stilistische en schildertechnische kenmerken van “Het Lam Gods”  met andere kunsthistorische werken. Ieder van hen doet op zijn of haar manier een beroep op materiaaltechnisch, iconografisch en/of historisch onderzoek. - Prof. Dr. Maximiliaan Martens, Universiteit Gent en Dr. Bart Fransen, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel 

Theologen vertrekken vanuit documenten en geschriften waarin het geloof een centrale rol speelt, zoals de Bijbel, maar ook allerlei teksten en commentaren die in de loop der geschiedenis werden neergeschreven. Die “exegese” is op haar beurt van invloed op de historische context waarin de christelijke godsdienst is geëvolueerd en de manier waarop de religieuze boodschap kan worden begrepen. - Em. Prof. Dr. Luc Dequeker, KU Leuven

Priesters en religieuzen binnen de Katholieke Kerk baseren de keuzes die ze in hun leven maken in de eerste plaats op hun geloof. In hun overwegingen staat de liturgische rol van het altaarstuk, als een object van devotie, centraal. Het hoofdthema van het “Lam Gods”, de redding van de mensheid door het vieren van de Eucharistie, verbeeldt hun dagdagelijkse praktijk. - E.H. Ludo Collin, Zr Noëlla Jordens, E.H. Lode Aerts en E.H. Joris Polfliet.